CITES-certificering

Attilus Caviar - Cites Certified

CITES (de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) is een internationaal akkoord tussen regeringen die deelnemen aan de internationale handel in in het wild levende dieren en planten, met het doel om de belangen van bedreigde diersoorten te beschermen. Alle authentieke producten met steurkaviaar moeten een CITES-code op het etiket van elk blik tonen.

 

DE CITES-CODE BEGRIJPEN

Op de achterzijde van elke authentiek blikje kaviaar staat een reeks van letters en cijfers die deskundige consumenten nuttige informatie geven over het product dat ze kopen. Wat volgt is een korte uitleg van dit label, zodat u precies weet wat u gaat kopen of eten, en wanneer, waar en door wie het geproduceerd werd.

 

De CITES-code ziet er als volgt uit: BAE/C/DE/2015/PO5/VH100

 

De eerste drie letters (bijv. BAE) vormt de standaard code voor de soort. CITES heeft drieletterige codes voor het identificeren van soorten opgezet. Attilus Royal Siberische kaviaar wordt geoogst uit de Acipenser Baerii soorten en is dus gelabeld als BAE; terwijl onze Royal Oscietra kaviaar wordt gelabeld als GUE (Acipenser Gueldenstaedtii). Klik hier voor meer informatie over de standaard codes voor soorten.

De volgende letter (bijv. C) is de broncode ofwel 'W' voor wild of 'C' voor in gevangenschap gefokte (of gekweekte) producten.

De volgende twee letters (bijv. DE) geven het land van oorsprong van het product aan. In ons geval is dit DE voor Duitsland.

De volgende vier cijfers (bijv. 2015) geven het jaar van de oogst aan.

De volgende combinatie van letters en cijfers (bijv. PO5) vormt de officiële registratiecode van het verwerkingsbedrijf. Elk land heeft een nationaal registratiesysteem voor verwerkingsbedrijven en alle afzonderlijke locaties hebben een officiële registratiecode toegewezen gekregen. Dit nummer correspondeert met die code.

De laatste combinatie van letters en cijfers (bijv. VH100) vormen het identificatienummer van de partij. Deze combinatie correspondeert met informatie met betrekking tot het traceersysteem voor kaviaar dat gebruikt wordt bij de verwerkingsfabriek of het herverpakkingsbedrijf, waardoor alle producten van authentieke steurkaviaar getraceerd kunnen worden.

 

 

Onze visserij produceert al sinds 2008 verse steurkaviaar en bevroren vleesproducten. Al onze producten zijn duurzaam geproduceerd en onze kaviaar is gecertificeerd door CITES.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd om te weten dat de officiële zegel onderaan elk label (een ovaal met de code ST00077) garandeert dat het welzijn van onze vissen wordt opgevolgd door middel van veterinaire controles volgens de Europese wetgeving.

Onze producten